Tikal - Értékelés - A játék befejezése

Amikor valamelyik játékos vulkánkártyát húz, befejeződik az adott forduló, és értékelés következik.

Minden értékelés a következő módon zajlik:

• A játékos, aki felhúzta a vulkánt, leteszi maga elé, és megkapja a 10 mozgáspontot, mint minden más kártya kihúzásakor. Ezeket a pontokat rögtön fel is használhatja.

• Ezután következik az értékelés.

Egy játékos kétféleképpen tud pontokat szerezni: templomokból és kincsekből.

Egy templom értékét mindig a rajta látható legfelső szám jelzi. Egy játékos akkor kap pontot egy templomért, ha több figurája áll ott, mint más játékosoknak, vagy ha őrzi a templomot.

Ha kettő vagy több játékosnak ugyanannyi figurája van egy templomkártyán, egyikük se kap érte pontot. (Ne feledjük, hogy a régész mindig 3 munkásnak felel meg!)

Ha összeszámoltuk a templomokból adódó pontokat, hozzáadjuk az előttünk levő kincsekért járókat is, majd annyi mezőt lépünk előre az értékelőkővel, amennyi a végösszeg lett.

Az értékelés az óramutató járásával megegyezően folyik tovább.
Minden játékos megkapja a 10 mozgáspontot, amit felhasználhat, és értékeli a pozícióját, mint az előtte levő. Miután minden játékos befejezte az értékelést, az, aki kihúzta a vulkánkártyát, elhelyezi azt a táblán, és újabb 10 mozgáspontot kap (de új kártyát már nem húz abban a körben). A játék ezután folyik tovább a következő vulkánkártya kihúzásáig, amikor megint értékelés következik.

A játék befejezése

Miután az utolsó terepkártyát is elhelyeztük a táblára, és a játékos elhasználta az utolsó 10 mozgáspontot, a következő játékos kerül sorra, és megkezdődik a végső értékelés. Hasonlóképp, ahogy eddig minden értékelésnél, minden játékos megkapja és felhasználhatja a 10 mozgáspontját, majd értékeli a pozícióját. Amint mindenki befejezte az értékelést, a játék véget ér. A tábla szélén egy összesen 100 mezőből álló sávot látunk. Ha egy játékos túllépi a 100-as ponthatárt, értékelőkövét visszateszi az „1”-es mezőre, és hozzáad százat a további pontjaihoz. Az a játékos győz, akinek a legtöbb pontja van.

Példa az értékelésreMiután valamelyik játékos kihúzott egy vulkánkártyát, leteszi maga elé, és megkapja a 10 mozgáspontját, majd miután ezeket felhasználta, értékelés következik.

Tegyük fel, hogy csapatával többségben van egy „3”-as, két „5”-ös és egy „8”-as templomnál! Így tehát az értékelőkövét 21-gyel előrébb tolja a tábla szélén. Ezenkívül van 2 pár kincse és 2 különálló kincskorongja is, ami további 8 pontnyi előrelépést jelent a sávon. Ezután az óramutató járásával megegyező irányban lévő szomszédja következik, aki szintén megkapja a 10 mozgáspontot, majd értékelhet.

Ha minden játékos végzett, a vulkánkártyát húzó játékos ráteszi a kártyát a táblára, és újabb 10 mozgáspontot kap.